HOME入試情報学部 入試情報

過去問題

2017(平成29)年度入試

入学試験問題

過去一年分のみを公開しています。掲載のない年度や入試区分、科目および解答は非公開です。

グローバル学部/法学部/経済学部/文学部/人間科学部/教育学部/看護学部

入試区分科目
Mスカラ入試 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
国語総合(古文選択可、漢文除く)
数学Ⅰ・A
全学部統一入試 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
国語総合(古文選択可、漢文除く)
数学Ⅰ・A
数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル)
世界史B
日本史B
政治・経済
化学基礎・化学
生物基礎・生物
物理基礎・物理
一般入試A日程(2/5) コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
国語総合(古文選択可、漢文除く)
数学Ⅰ・A
世界史B
日本史B
政治・経済
化学基礎・化学
生物基礎・生物
物理基礎・物理

工学部

入試区分科目
Mスカラ入試 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
国語総合(古文選択可、漢文除く)
数学Ⅰ・A
数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) ※数理工学科のみ数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(数列、ベクトル)
全学部統一入試 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
国語総合(古文選択可、漢文除く)
数学Ⅰ・A
数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) ※数理工学科のみ数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(数列、ベクトル)
化学基礎・化学
生物基礎・生物
物理基礎・物理
一般入試A日程(2/6) コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル) ※数理工学科のみ数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(数列、ベクトル)
化学基礎・化学
物理基礎・物理

薬学部

入試区分科目
Mスカラ入試 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル)
化学基礎・化学
全学部統一入試 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル)
化学基礎・化学
一般入試A日程(2/6) コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ
数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列・ベクトル)
化学基礎・化学
大学案内
学校法人武蔵野大学
採用情報
入試情報
教育
学部
大学院(研究科)
研究科(一覧)
研究
学生生活・就職